สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

Posts Tagged " หม้อน้ำ "

น้ำยาหล่อเย็น

หน้าที่ของระบบหล่อเย็น..คืออะไร รักษา อุณหภูมิเครื่องยนต์ให้อยู่ในค่าที่กำหนด หรือ นำพาความร้อนของเครื่องยนต์ออกมาระบายส...

Tags :

view